Alfabetyczny spis żydowskich miejsc historycznych w Warszawie:

A    B    C    D
G    J    K    L
M   N   O    P 
S
    T   W   
Z

 

A

Aleje 
Jerozolimskie

ul. Anielewicza

 


 

 

 

 

Aleje Jerozolimskie
 W 1768 r. zezwolono Żydom na swobodne zamieszkiwanie na Mazowszu, z wyłączeniem Warszawy. Wówczas za zachodnimi rogatkami miasta, w okolicach obecnego placu Zawiszy, Józef Potocki i August Sułkowski w 1774 r. na swoich gruntach założyli osady dla Żydów Nowy Potok i Nowa Jerozolima. Władze Warszawy, uznając je za konkurencyjne w prowadzeniu handlu, już po roku doprowadziły do ich likwidacji, ale droga prowadząca do Wisły i jej nazwa pozostały do dnia dzisiejszego.

 

 

Al. Jerozolimskie
ul. M. Anielewicza 
(dawna Gęsia)

Mordechaj Anielewicz (1919-1943), przywódca powstania w getcie warszawskim. Nowa ulica, wytyczona wzdłuż dawnej ulicy Gęsiej, jednej z najważniejszych ulic żydowskiej Warszawy, była drogą, po której kroczyły wszystkie kondukty pogrzebowe do znajdującego się na jej końcu cmentarza żydowskiego. Nie należała do ciekawych ulic, jako że jej prawie cała strona północna od Zamenhofa to tereny zabudowań więziennych. W narożnym budynku dawnych Koszar Artylerii Konnej (ul. Zamenhofa 19) po utworzeniu getta umieszczono pocztę, a od sierpnia 1942 r. także Judenrat dla getta szczątkowego. Wypalony w czasie powstania w IV 1943 r., budynek został rozebrany po 1960 r. W jego miejscu w najbliższych latach ma stanąć budynek Muzeum Historii Żydów w Polsce. Pod numerem 24 mieścił się od czerwca 1941 r. Areszt Centralny, w którym więziono Żydów z getta, głównie za nielegalne przechodzenie na tzw. stronę aryjską. 

 

 

Mordechaj Anielewicz
ul. M. Anielewicza 34
 Na ruinach getta we wrześniu 1943 r. hitlerowcy utworzyli obóz koncentracyjny "Gęsiówka". W wybudowanych barakach umieszczono ok. 5000 Żydów z Grecji, Francji i Węgier, przywiezionych z Auschwitz. Pracowali na terenie getta, burząc spalone domy, sortując cegły i metale kolorowe. Ewakuacja obozu nastąpiła 29 lipca 1944 r. Pozostało jedynie 348 więźniów, którzy w czasie powstania warszawskiego 5 sierpnia 1944 roku zostali wyzwoleni przez żołnierzy batalionu "Zośka". Zgrupowania "Radosław" Armii Krajowej. Wielu z nich wstąpiło do oddziałów AK i poległo w powstaniu warszawskim. Informuje o tym tablica granitowa z tekstem polskim i hebrajskim, umieszczona na ścianie stojącego tu obecnie bloku mieszkalnego.
pogrzeb rabina Abrahama Perlemuttera