Alfabetyczny spis żydowskich miejsc historycznych w Warszawie:

A    B    C    D
G    J    K    L
M   N   O    P 
S
    T   W   
Z

 

B

ul. Bohaterów Getta

ul. Bonifraterska

 


 

 

 

 

ul. Bohaterów Getta  
(d. Nalewki)
19 kwietnia 1946 r. na Arsenale, jedynym zachowanym budynku przedwojennej ulicy Nalewki, zawieszono tabliczkę z jej nową nazwą. Niestety nie był to najlepszy pomysł, choć z Nalewek, tej najważniejszej ulicy żydowskiej Warszawy, pozostał jedynie kamienny bruk jezdni i szyny tramwajowe, urywające się przy bramie wejściowej do parku Krasińskich (obecna ulica Nalewki na Muranowie w żadnym swym fragmencie nie przebiega po dawnej linii ulicy). Tutaj w czasie wojny znajdowała się jedna z głównych bram getta.
To tędy oddziały niemieckie wkroczyły świtem 19 kwietnia 1943 r. na teren getta, napotykając na zbrojny opór Żydów. 

 

 

1. Przedwojenna ul. Nalewki, 2. Brama do getta
ul. Bonifraterska 12
Zachodnia strona ulicy stanowiła granicę getta. W dniu wybuchu powstania w getcie 25-osobowy oddział AK pod dowództwem kpt. Józefa Przennego dokonał wyłomu w murze getta. Na ścianie kościoła Jana Bożego wmurowano tablicę: Armia Krajowa. 19 IV 1943 r. podczas powstania w Getcie Warszawskim w akcji pomocy Żydowskiej Organizacji Bojowej polegli żołnierze oddziału Saperów Polskich AK Eugeniusz Morkawski, ps. Młódek, Józef Wilk ps. Orlik. W hołdzie ich pamięci - kolega z oddziału.
kościół Jana Bożego