Alfabetyczny spis żydowskich miejsc historycznych w Warszawie:

A    B    C    D
G    J    K    L
M   N   O    P 
S
    T   W   
Z

 

C

ul. Chłodna

 


 

 

 

 

ul. Chłodna 20
Od jesieni 1941 r. cała ulica Chłodna była wyłączona z getta, ale domy po północnej i południowej stronie od Elektoralnej do Żelaznej należały do "małego' i "dużego" getta. Od "aryjskiej" jezdni oddzielały je trzymetrowe mury. W zachowanym budynku przy Chłodnej 20 zamieszkał w końcu 1941 roku prezes Gminy Żydowskiej (Judenratu) Adam Czerniaków. W dzień po rozpoczęciu deportacji do ośrodka zagłady w Treblince 23 lipca 1942 r. popełnił samobójstwo w gmachu Gminy Żydowskiej na ul. Grzybowskiej. 

 

 

ul. Chłodna 20

ul. Chłodna 22  
(dawniej 24-26) 

Na wysokości tego domu w początkach 1942 r. wybudowany został drewniany most dla Żydów przechodzących z "małego" do "dużego" getta. 

Kochany mój synku jedyny! ..... 
Chciałeś abym ja i tylko ja zaprowadził Cię na drewniany most. ..... 
Gdy zapytałeś mnie czy nie boję się, ze most może runąć, uchwyciłem się tego jak deski zbawienia .....
Może runąć. Powinien runąć .....
 Ile razy wspinam się na most i schodzę w dół, tyle razy proszę Boga, aby ten ich drewniany most rozleciał się w drobne kawałki. Może dlatego, że pod nim stoją żołnierze w hełmach i z uśmiechem przyglądają się jak małpom tym, którzy łażą po moście. A może dlatego, że most jest straszliwie brudny, że błoto zalegając go przylepia się aż do kostek. Może dlatego również, że na moście uwijają się tylko Żydzi, że most roi się od opasek hańby jak od całunów ich to jest most. ..... 
Nie ciągnij mnie po mostach, które będą musiały kiedyś runąć. 
Jeszcze za mego życia pokażę Ci jak pęknie i zapadnie się ten ich przeklęty most. 

Józef Kirman Między życiem i śmiercią, (w j. żyd.)

most z dużego do małego getta