Alfabetyczny spis żydowskich miejsc historycznych w Warszawie:

A    B    C    D
G    J    K    L
M   N   O    P 
S
    T   W   
Z

 

D

ul. Dubois

ul. Dzielna

 


 

 

 

 

ul. S. Dubois róg Miłej 
(ul. Miła 18)
W tym rejonie znajdował się dom - Miła 18. W jego piwnicach wybudowany był bunkier, który w kwietniu 1943 r. zajął sztab Żydowskiej Organizacji Bojowej. 8 maja 1943 r. został odkryty przez oddziały niemieckie. Większość tu przebywających bojowców na czele z Mordechajem Anielewiczem (1919-1943) i Arie Wilnerem (1917-1943) popełniła samobójstwo. Po wojnie, w 1946 r., na ruinach domu usypano kurhan i ustawiono kamień z napisem w języku polskim, żydowskim i hebrajskim.

 

 

kamień z napisem w języku polskim, żydowskim i hebrajskim
ul. S. Dubois 5
Na nowo wzniesionym budynku umieszczono granitową płytę z fragmentem pożegnalnego listu Szmula Zygielbojma, działacza Bundu, członka Rady Narodowej RP w Londynie: Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce. 11 maja 1943

 

 

 

 

 

1. Szmul Zygielbojm, 2. jego pomnik
ul. Dzielna 24/26  
(Pawiak)
 
Więzienie wybudowane w latach 1829-1835. W czasie okupacji więzienie śledcze gestapo.
Przez jego cele przeszło ponad 100 tys. osób. Wśród nich było wielu Żydów ukrywających się na tzw. aryjskich papierach.
Na Pawiaku i w pobliskich ruinach getta zostało rozstrzelanych i spalonych ponad 30 tys. osób, m.in. Emanuel Ringelblum.
Muzeum Pawiaka