Alfabetyczny spis żydowskich miejsc historycznych w Warszawie:

A    B    C    D
G    J    K    L
M   N   O    P 
S
    T   W   
Z

 

N

ul. Nowolipki 


 

 

 

 

ul. Nowolipki 1  
(dawniej 7)

 Dom stojący tu przed wojną mieścił redakcję znanej żydowskiej gazety w języku polskim "Nasz Przegląd". W 1926 r. Janusz Korczak stworzył gazetę dla dzieci, przez nich pisaną i współredagowaną "Mały Przegląd", jako cotygodniowy dodatek do "Naszego Przeglądu". Po Korczaku redakcję przejął Igor Newerly i prowadził ją do wybuchu wojny. Na tym miejscu umieszczona została tablica pamiątkowa. 

 

 

 

Mały Przegląd

ul. Nowolipki 68 
3 sierpnia 1942 r. w piwnicach szkoły im. Borochowa zostały ukryte w metalowych skrzynkach dokumenty archiwum getta warszawskiego, gromadzone przez grupę zwaną Oneg Szabat pod kierunkiem Emanuela Ringelbluma. Druga część dokumentów została ukryta w końcu lutego 1943 r. w dwóch bańkach od mleka. Po wojnie w 1946 r. i 1950 r. w ruinach tego budynku dokumenty zostały odnalezione i przeniesione do Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 1999 r. zostały wpisane na światową listę zabytków piśmiennictwa UNESCO "Memory of the World".

odnalezione dokumenty