Alfabetyczny spis żydowskich miejsc historycznych w Warszawie:

A    B    C    D
G    J    K    L
M   N   O    P 
S
    T   W   Z

 

A-Z

serwis warszawy

kontakt

redakcja

 

 

 

 

Redakcja

Jan Jagielski - tekst, fotografie i opracowanie merytoryczne 

Jacek Leociak - wstęp

Magda Pawlak - fotografie

Studio 27 - Karol Perepłyś & Karol Laskowski - opracowanie plastyczne

Natica Schmeder - tłumaczenie

Żydowski Instytut Historyczny - współpraca merytoryczna

Wydział Promocji Biura Zarządu m.st. Warszawy - koordynacja projektu