Alfabetyczny spis żydowskich miejsc historycznych w Warszawie:

A    B    C    D
G    J    K    L
M   N   O    P 
S
    T   W   
Z

 

W

ul. Waliców

ul. Wawelberga

ul. Wicentego

ul. Wolska

 


 

 

 

 

ul. Waliców
Na małym fragmencie tej ulicy na jego wschodniej stronie zachowały się trzy budynki. Przed wojną pod nr 14 mieszkał znany dziennikarz i fotograf żydowski Menachem Kipnis, a w czasie wojny w oficynie tego budynku poeta Władysław Szlengel, Jego wiersze wygłaszane w gettowej kawiarni "Sztuka" przy ul. Leszno 2 krążyły z rąk do rąk w odpisach maszynowych. Poeta zginął w kwietniu 1943 r. w bunkrze Szymona Kaca przy ul. Świętojerskiej 36. Po likwidacji "małego" getta w 1943 r. ukrywała się grupa Żydów, między innymi dr Edward Reicher. Fragment ściany budynku pod nr 11 po zachodniej stronie ulicy był murem getta, o czym informuje umieszczona tu tablica.

 

 

ul. Waliców
ul. H. Wawelberga 10
(Dom Starców - Moszaw Zakejnim, dawna ul. Górczewska 9) 

Budynek wybudowany w 1928 r. wg projektu Henryka Stifelmana dla starców żydowskich z rodzin inteligenckich. W odbudowanym przez Fundację Laudera budynku mieści się Prywatna Szkoła Podstawową i Gimnazjum Lauder-Morasza. 

 

 

 

dawny Dom Starców
ul. św. Wincentego 
(Cmentarz Żydowski)

Założony w 1780 r. przez Szmula Zbytkowera (zm.1802) na gruntach w Golędzinowie, miasteczku dziedzicznym królewskim, kupionym za opłatą do skarbu. Michał Poniatowski, biskup płocki, zezwala na chowanie zmarłych i postanawia, aby Żydzi co rok na dzień św. Jana po 10 kamieni łoju dla kościoła parafialnego w Skaryszewie dostarczali. Tu został pochowany Szmul Zbytkower. Niestety w czasie wojny został zniszczony jego grób. Pamięć jego zachowała się w nazwie dzielnicy w okolicy ulic Białostockiej i Kawęczyńskiej - Szmulowizna. Na tym cmentarzu jest też pochowany znakomity uczony Abraham Stern (1768-1842), członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dziadek poety Antoniego Słonimskiego. Po połączeniu gminy praskiej z warszawską w 1870 r. cmentarz stał się miejscem pochówku głównie ubogiej ludności żydowskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej zniszczono ogrodzenie, a częścią pomników wybrukowano ulice. Pozostałe nagrobki zburzono już po wojnie, w latach 1946-1947, i złożono w środkowej części cmentarza. W 1982 r. jego teren został ogrodzony przez Fundację Rodziny Nissenbaumów. Od strony ul. św. Wincentego została wzniesiona główna brama. Na jej słupach umieszczono płaskorzeźby dłuta D. Kowalskiego, T. Pastuszka i L. Waszkiewicza, przedstawiające historię cmentarza.

 

 

Cmentarz Żydowski
ul. Wolska 174/176  
(Cmentarz Powstańców Warszawy)

Po wojnie prochy 6588 Żydów zamordowanych w getcie i przeniesiono na Cmentarz Powstańców Warszawy. W 1988 r. na zbiorowej mogile został odsłonięty pomnik autorstwa Szumielewicza i Martensa, ufundowany przez władze Miasta i Fundację Rodziny Nissenbaumów.